Mapa stránok 
Spustiť pomocníkaZúžiť oknoRozšíriť oknoZmeniť veľkosť okna na základných 1200Zmeniť veľkosť okna na maximum

Profil spoločnosti KASO TECHNOLOGIES, s.r.o.

KASO

KASO TECHNOLOGIES, s.r.o. patrí medzi popredné softwarové firmy na slovenskom trhu. Zameriava sa na vývoj, predaj, implementáciu a podporu informačného systému BarIS.

KASO TECHNOLOGIES, s.r.o. bola založená v roku 1992 ako slovenská firma bez účasti zahraničného kapitálu. Štrnásť rokov pôsobí na trhu ako software–House so špecializáciou na vývoj vnútropodnikových informačných systémov, so zameraním na stredné a veľké organizácie.

Naša spoločnosť sa zamerala na tvorbu obchodno-ekonomického informačného systému, ktorý pokrýva prakticky všetky oblasti obchodu, účtovníctva, financií, servisu, výroby a manažérskeho riadenia spoločnosti. Dôvodom rozhodnutia pre túto oblasť bola absencia systému, ktorý by pokrýval potreby obchodných a výrobných spoločností, ako sú napr. evidencia čiarového kódu, veľký počet atomických informácií určujúcich tovar (veľkosť, farba, materiál, druh), sezónnosť predaja, štatistika a pod. Preto je náš systém užívateľsky vysoko variabilný, príjemný a pokrývajúci všetky úrovne riadenia firmy.

Filozofiou spoločnosti je poskytovanie služieb v čo najvyššej kvalite, kompetencii a serióznosti s dokonalou technickou a systémovou podporou.

Cieľom firmy je poskytnúť zákazníkom také riešenia, ktoré spĺňajú a prekračujú ich požiadavky a predstavy. Dosiahnutie týchto cieľov by nebolo možné bez vysoko kvalifikovaných pracovníkov.

Od roku 1995 je firma členom ORACLE ALLIANCE ako systémový integrátor a BAP partner. S plnou podporou spoločnosti ORACLE prebieha vývoj IS BarIS spolu s aplikovaním najnovších technológií databáz do systému.

Firma pri vývoji programu spolupracuje s významnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti finančného a ekonomického poradenstva, ekonomických a právnych analýz, výkladom jednotlivých zákonov. Tieto spoločnosti zabezpečujú pre vývoj systému komplexné poradenské služby pri sledovaní aktuálnosti legislatívnych zmien a úprav potrebných pre bežiace aplikácie.

Okrem vývoja informačného systému BarIS firma KASO TECHNOLOGIES, s.r.o. poskytuje svojim obchodným partnerom komplexné služby a komplexný support:

  • realizácia informačného systému BarIS na kľúč
  • zabezpečenie bezproblémového nábehu informačných systémov
  • zaškoľovanie a preškolenie užívateľov
  • aktívna spolupráca so zákazníkom pri bežnej prevádzke
  • zdokonaľovanie a vývoj systému
  • dodávky a servis výpočtovej techniky
  • komplexný support – hot line, Maintenance (technologický vývoj produktu) a zmenové listy (vývoj produktu v súlade s platnou legislatívou).
  • Aplikovanie používania čiarového kódu v konkrétnej prevádzke a poradenstvo v oblasti čiarového kódu
  • Tvorba webových stránok, i-shop
  • Návrh a tvorba webových portálov

Spoločnosť KASO TECHNOLOGIES, s.r.o. disponuje silným personálnym a  technickým zázemím na území celého Slovenska. Za 14 rokov svojho pôsobenia vybudovala 4 pobočky na Slovensku, ktoré pokrývajú servisom celé územie republiky a napomáhajú pružnému poskytovaniu servisných zásahov. Veľmi sa osvedčuje aj technická pomoc na diaľku prostredníctvom vzdialenej správy, kde sa naši odborní pracovníci pripoja prostredníctvom Internetu k zákazníkovi a vyriešia tak problém efektívne, rýchlo a lacno.

Cieľom spoločnosti je byť čo najbližšie k zákazníkovi.


Dobšinského 18/A
811 05 Bratislava
Tel./FAX: 02/5720 2010
Hviezdoslavova 48
010 01 Žilina
Tel./FAX: 041/7232 409
Rastislavova 68
043 50 Košice
Tel./FAX: 055/6253 978
Štefánikova 54
949 01 Nitra
Tel.: 037/6584 641-3

Profil spoločnosti